Dr Leszek Sykulski – Teoria gier w stosunkach międzynarodowych – kurs podstawowy

Teoria gier jest teorią naukową, której rozwój i szerokie zastosowanie przypadł na okres po zakończeniu II wojny światowej. Teoria ta, choć będąca częścią nauk matematycznych (matematyka dyskretna), znalazła szerokie zastosowanie zarówno w naukach przyrodniczych, jak i społecznych. Szczególnie głośne sukcesy w jej zastosowaniu odnotowywali przedstawiciele nauk ekonomicznych. Przystępne założenia matematyczne tej teorii spowodowały także szerokie zainteresowanie nią przez badaczy stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, poszukujących metod formalizacji swoich analiz.
Szczególnie silne zainteresowanie teorią gier wśród politologów i badaczy zajmujących się analizą pokoju i konfliktów przypadło na okres zimnej wojny. W okresie zimnej wojny teoria gier zyskała na popularności przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Związku Sowieckim, gdzie cieszyła się wielką popularnością. Była szeroko wykorzystywana do symulacji różnych sytuacji konfliktowych między dwoma blokami polityczno-militarnymi (NATO-Układ Warszawski), w tym do gier wojennych symulujących konflikt nuklearny.
Podstawowym pojęciem tej teorii jest pojęcie gry, które oznacza sformalizowane przedstawienie sytuacji konfliktu lub współpracy. Przedmiotem teorii gier są sytuacje konfliktu i współpracy przynajmniej dwóch podmiotów (graczy). Teoria gier zajmuje się sytuacjami strategicznymi, czyli takimi, które spełniają następujące warunki: bierze w nich udział co najmniej dwóch uczestników (graczy); decyzje każdego z nich są współzależne z decyzjami pozostałych graczy; każdy gracz posiada strategię; każdy gracz podejmuje racjonalne wybory, każdy gracz otrzymuje wypłatę. Założenie o racjonalności podejmowania decyzji przez każdego z uczestników gry, jest jednym z najważniejszych założeń teoretycznych tej teorii.
Prezentowany kurs stanowi wprowadzenie do genezy i podstawowych pojęć teorii gier w kontekście stosunków międzynarodowych, a także oferuje elementarne przykłady jej zastosowania w tym obszarze badań i analiz. Stanowi dobrą podstawę pod dalsze samodzielne studia w zakresie teorii gier i jej zastosowań w badaniach nad bezpieczeństwem, geopolityką czy dyplomacją.

Zamówienie

99.00

PLN

149.00

PLN

Zamów

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022